ระบบจัดเก็บข้อมูล NAS ORICO metabox Pro 2 Bay

Sale price$519.99
Description
  • 40TB Memory: A large amount of cloud space for your various types of files, photos, videos, etc., support up to 20TB storage per bay.
  • Multiple Raid Modes-RAID 0 / 1: Fast one-click data backup and flexible storage, no worry about data loss.
  • Customized ARMCPU: Work in high performance and lower power consumption.
  • Weline App Control: Remotely store, share, classify and de-duplicate your data, better organize and search.
  • Global Network Nodes & Data Privacy: Access data from any devices freely in another country while SDVN technology ensures data security.
  • Customized ARMCPU: Work in high performance and lower power consumption.
  • High-speed Transfer and Nework: Share your data stably and quickly, experience like a local disk.
Type: 2 Bay:
Description
ORICO MetaBox Pro 5 Bay Private Cloud Storage Server
90tb/ 5 bay/ backup with a clink、inter CPU
90TB of storage
90 TB= 360x256 GB phones
90TB เพิ่มประสบการณ์ของคุณและขจัดความเครียดจากที่เก็บข้อมูลอุปกรณ์
ในขณะเดียวกันการขยายฮาร์ดดิสก์ทําได้ง่าย เพียงแค่ไปเก็บอะไรทุกที่ทุกเวลา
weline app sharing freely
memory 4GB, USB A port 5GB/s,ROM 8GB
SDVN technology secures your data
simple. versatile. wonderful